Gå til indhold

Topbanner Boerne og AutismecenterTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Afdelinger

Bihuset

Bihuset består af Roesskovsvej, der er et botilbud til børn og unge med autisme samt Bjerregårdsvej, der er et aflastningssted for børn og unge med autisme

Læs mere om Bihuset Roesskovsvej

Læs mere om Bihuset Bjerregårdsvej - Aflastning

 

Børnehusene, Stjernen

Børnehusene, Stjernen er et botilbud for børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, nogle er immobile, benytter kørestol eller andre hjælpemidler.

Læs mere om Børnehusene, Stjernen

 

Børnehusene, Middelfart

Børnehusene, Middelfart er et botilbud til børn og unge fra 3 – 20 år.

Målgruppen er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og et lavt kognitivt niveau.

Målgruppen har ofte vanskeligheder med sociale samspil, kommunikation og det følelsesmæssige område.

Børnehusene, Middelfart er desuden specialiseret i børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd.  
Kendetegnende for målgruppen er, at de alle har brug for høj grad af struktur og genkendelighed.

Der er pt. ledige pladser

Læs mere om Børnehusene, Middelfart

 

Centrumværkstedet

Centrumværkstedet er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med autisme

Læs mere om Centrumværkstedet

 

Holmehøj

Holmehøj består af et botilbud til voksne med autisme, Det gule Hus samt konsulentydelserne, der er støtte efter § 85 til borgere i egen bolig

Læs mere om Holmehøj

Læs mere om Det Gule Hus og støtte efter § 85

 

Kirkevej

Kirkevej består af Hus A, der er et botilbud til unge og voksne med autisme samt Hus C, der er botilbud til unge og voksne med autisme samt yderligere særlig adfærd og har karakter af særforanstaltninger.

Værkstedet på Kirkevej er et aktivitets- og samværstilbud til unge og voksne med autisme 

Læs mere om Kirkevej Hus A

Læs mere om Kirkevej Hus C

Læs mere om Værkstedet på Kirkevej

 

Teglgårdsparken 6-8

Teglgårdsparken 6-8 er et tilbud til unge og vokse med autisme. Tilbuddet består af 2 huse, hvor borgerne har deres egen bolig.

Teglgårdsparken er et helt nyt tilbud og de første borgere flytter ind i løbet af efteråret 2017.

Læs mere om Teglgårdsparken

 

Æblehaven

Æblehaven er et botilbud med et integreret dagtilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Æblehaven har en særlig viden om døve og døvblinde med udviklingshæmning eller hjerneskade

Læs mere om Æblehaven

 

 

 


Siden er sidst opdateret 7-2-2018
Børne- og Autismecenter