Gå til indhold

Topbanner Boerne og AutismecenterTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsidenTakster

Børne- og Autismecenter er omfattet af Region Syddanmarks taksstruktur på det sociale område. Formålet med takststrukturen er at have en høj grad af sammenhæng mellem taksten og ydelsen overfor borgeren. Taksten består af en basistakst, der er beregnet for hver basisenhed samt en ydelsesdel, hvor hver borger er placeret i en ydelsespakke efter en individuel vurdering. Taksten for den enkelte borger består af prisen for ydelsespakken samt prisen for basispakken.

Ydelsespakke + Basispakke = Samlet takst

Ydelsespakken er den faglige indsats overfor den enkelte borger. Taksten for ydelsespakken er afhængig af borgerens behov for støtte og vurderes individuelt for hver enkelt borger. På botilbud er der 7 timers forskel pr. uge mellem hver ydelsespakke. For dagtilbud er der 2,333 timers forskel pr. uge mellem hver ydelsespakke.

Basispakken er de fælles rammer for afdelingen og er f.eks. rengøring, nattevagt og ledelse. Basispakken er ens for borgerne på den enkelte afdeling, og varierer mellem afdelinger.

Taksstrukturen omfatter ikke støtte i eget hjem/ konsulentydelser.  Der er desuden en særlig takststruktur for aflastningen, på Bjerregårdsvej.

Læs mere om taksstrukturen

·            Folderen - "Takststruktur på Socialområdet"

·            Takster 2018 ved Børne- og Autismecenter.

Bihuset, Aflastningen på Bjerregårdsvej

Takststrukturen for aflastningen, omfatter forskellige takster for hverdage og ikke-hverdage.

- Hverdage er mandag til fredag, hvor borgeren er i skole/pasning.

- Ikke-hverdage er weekenddøgn og feriedøgn.

Weekenddøgn er lørdage og søndage. En weekend kan ikke splittes op, og består altid af både fredag, lørdag og søndag.

Feriedøgn er perioder som ferieophold og helligdage, hvor borgeren ikke er i skole/pasning og er på tilbuddet hele døgnet. Det kan være alle ugens dage.

Der kan i særlige tilfælde aftales særforanstaltninger.
Et døgn starter på ankomstdagen kl. 14 og slutter den sidste dag senest kl. 10.

Taksten for hverdage er 2.015 kr. pr. døgn

Taksten for ikke-hverdage er 2.648 kr. pr. døgn.


Siden er sidst opdateret 25-1-2018
Børne- og Autismecenter